نظرسنجی پزشک و بیمار

بیماران حق انتخاب زیادی دارند. اگر شما نتوانید رضایت خاطر آن‌ها را جلب کنید به پزشک دیگری مراجعه می‌کنند.

وقتی با انتخاب سؤالاتی صحیح، تصمیم می‌گیرید از بیمارانتان نظرسنجی کنید، بازخوردهای مفیدی از بیمارانتان دریافت می‌کنید.

بررسی نظرات بیماران به شما کمک می‌کند قبل از اینکه خیلی دیر شود، اقدامات موردنیاز را انجام دهید.

 

توجه به نظر بیماران، وفاداری آن‌ها را نسبت به شما افزایش می‌دهد.

نظر سنجی پزشک و بیمار با قابلیت

  • دریافت نام و نام خانوادگی و کد ملی
  • امکان تعریف سئوال و جواب توسط کاربر
  • امکان درج تصویر مرتبط به سئوال و جواب
  • امکان گزارش گیری از سئوال و جواب به تفکیک کاربر
  • امکان نظر سنجی حضوری بر روی کیوسک و غیر حضوری (تلفنی، اینترنتی، اپلیکیشن موبایل)