نوبت دهی غیرحضوری

تلفن گویا

بدون مراجعه حضوری به مراکز درمانی و به راحتی با یک تماس نوبت دریافت کنید.

نوبت دهی اینترنتی

مرجع نوبت دهی با قابلیت پرداخت آنلاین

نوبت دهی اپلیکشن موبایل

جامع ترین سامانه نوبت دهی آنلاین پزشکان در سریعترین زمان نوبت دلخواه

نوبت دهی USSD

دریافت شماره نوبت و زمان حضور در مرکز بدون نیاز به اینترنت

نظام ارجاع و لیست انتظار

ارجاع سیستمی بیمار به پزشک در هر نقطه از کشور