هوشمند سازی بیمارستان

توسط مچ بندهای هوشمند امکان ارائه خدمات زیر مقدور می‌باشد:

  • دسترسی به پرونده الکترونیکی بیمار
  • امکان ثبت زمان ارائه دارو به بیمار
  • اطلاع از زمان ورود و خروج بیمار و زمان ترخیص 
  • امکان ثبت گردش پرونده بیمار
  • جلوگیری از فرار بیمار
  • دسترسی به پرونده الکترونیکی کامل بیمار در صورت گم شدن یا نبودن اوراق خاص پرونده با امکان ایجاد سطح دسترسی
  • مشاهده لحظه ای پرونده بیمار و اقدامات لازم دارویی توسط کادر درمانی با استفاده از هندهلد
  • جلوگیری از خطای انسانی در خصوص ارائه دارو به بیماران

در صورت تمایل میتوانید از کارت ویزیت هوشمند برای انجام موارد فوق استفاده نمایید

فرم ورود به سایت

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

کاربر جدید هستید؟ ثبت‌نام در داده آوران