نکات سلامتی که باید بدانید

در این ویدیو به نکات ایمنی اشاره گردیده است که باید در انجام کوشا بود