علل انسداد عروق

از جمله علل انسداد عروق پا میتوان به قند بالا و كشیدن سیگار اشاره كرد. از طریق آنژیوپلاستی میتوان این شریانها را باز كرد.